همه طرح‌های عجیب اینترنتی در ایران

او ادامه داد: این کشورها برای حفظ امنیت زیرساخت‌های خود از شبکه بومی بهره می‌برند و برای حفظ امنیت مجازی کاربران، محتوایی مثل هرزنگاری را فیلتر و با آن مبارزه می‌کنند.

چرا والدین نوجوانان تولید کننده محتوای مبتذل مجرمند؟

واقعیت این است که باید بپذیریم ابتذال در چندسال اخیر حتی با وجود ضدارزش بودن نه تنها گوشه‌گیر نشده بلکه توانسته‌است پولساز باشد. از همین روست که بسیاری از اتفاقات فضای مجازی حول محور ابتذال گردش می‌کند. از مهاجرت بازیگران و یا چهره‌های فضای مجازی به ترکیه و تولید فیلم از لحظه خودکشی تا کتک… ادامه خواندن چرا والدین نوجوانان تولید کننده محتوای مبتذل مجرمند؟

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با